El 88 per cent del miler de mediacions tramitades pel Col.legi d’Advocats de Barcelona el 2016 eren per temes de família

El CEMICAB, centre de mediacions del Col.legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), ha tramitat el 2016 un miler de casos per aquesta via extrajudicial, 968 dels quals eren originats per un problema familiar, segons ha donat a conèixer aquest col·legi professional. La resta de casos estaven motivats per problemes sobre hipoteques, reclamacions de quantitats o factures (51) i enfrontaments relacionats amb els arrendaments i la propietat horitzontal. El col·legi de lletrats barceloní ha estat un defensor d’aquesta via de solucions de problemes i, per aquest motiu, va crear CEMICAB el 2011. Si bé s’ha demostrat la seva efectivitat, també és veritat que no sempre arriben a bon port les bones intencions dels ciutadans que proposen a l’altre «part» les seves solucions. De fet, només 408 mediacions de les 1097 que es van tramitar van ser acceptades per ambdues parts, però altres 658 van ser rebutjades.

 

 

Port de Tarragona