El Síndic de Greuges aconsella que les competències en Seguretat Privada passin a la Generalitat

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, aconsellaria que la Generalitat disposés de competències exclusives en l’àmbit de la seguretat privada, «tal com preveia el Projecte d’estatut aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2005». Així consta dins l’Informe sobre la Seguretat privada a Catalunya i les bones pràctiques que s’ha donat a conèixer a finals de la passada setmana. Per Rafel Ribó, el traspàs de la competència exclusiva de l’Estat a la Generalitat seria factible jurídicament si hi hagués voluntat política, tal com va passar amb les competències de trànsit.

El Síndic ha recomanat als ajuntaments que subscriguin un codi de bones pràctiques en la contractació de seguretat privada. Segons el Síndic, l’elaboració del codi s’hauria de concretar en la creació d’una taula en la qual participin la Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis – a més de la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona-, i les associacions d’empreses de seguretat i sindicats. Ribó també proposa que les administracions i les empreses públiques incorporin l’adhesió al Codi de bones pràctiques dels serveis de seguretat provada com a mèrit o requisit per accedir a concursos.

Ribó també aconsella que càrrecs de la seguretat pública (policies bàsicament) es puguin incorporar a les empreses de seguretat privada interpretant que la seva experiència i coneixement milloraria el sector, donant una nova visió -positiva- de les portes giratòries.

Port de Tarragona