El Suprem admet a tràmit un recurs de la Generalitat sobre com s’ha d’interpretar administrativament l’activitat d’Uber

El Suprem ha admès a tràmit un recurs de la Generalitat de Catalunya sobre l’activitat de la plataforma Uber, de manera que establirà si s’ha de sotmetre a la intervenció administrativa del sector del transport, o, per contra, s’ha d’entendre que desenvolupa una activitat exclosa de l’ordenació de transports i que no està sotmesa a llicència o autorització, per considerar-emparada pel principi de lliure establiment i prestació de serveis que proclama la Llei de la Societat de la Informació.

La Secció I de la Sala del Contenciós-Administratiu ha declarat que la qüestió plantejada per la Generalitat té interès cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència, consistent a determinar el marc regulador de les activitats d’intermediació o connexió d’usuaris i serveis a través de plataformes o aplicacions digitals i la possibilitat, si és el cas, que aquestes activitats puguin ser sotmeses al règim d’intervenció administrativa propi de la normativa sectorial de transport.

La Sala admet per això el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya contra la Sentència de 6 d’octubre de 2016, del Jutjat del Contenciós-administratiu número 15 de Barcelona, ​​que va estimar un recurs d’Uber contra una multa de 4.001 euros que la Generalitat va imposar a la plataforma per «la contractació com a transportista o la facturació en nom propi de serveis de transport públic de viatgers en vehicles de fins a 9 places sense ser prèviament titular d’autorització de transport».

Port de Tarragona