Els col.legis d’advocats catalans, a favor de l’ús de pinso anticonceptiu i contra les matances de coloms

Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals consideren ineficaç, contrària a les lleis proteccionistes vigents i comporten una gran despesa

Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA‘s) dels col·legis d’Advocats catalans avalen l’ús de pinso anticonceptiu com a alternativa a la mesura, poc ètica d’exterminar-les com a mètode per controlar la població de coloms als municipis. Aquestes Comissions consideren que la pràctica de capturar i matar exemplars és contrària a les lleis proteccionistes vigents i totalment ineficaç, ja que provoca un augment de la seva població i una gran despesa econòmica. En canvi, la implantació del pinso anticonceptiu comporta, d’una banda, que els municipis que l’apliquen compleixin la normativa en matèria de protecció dels drets dels animals, i de l’altra que el control de població d’aus urbanes es faci per mètodes ètics, efectius i amb menor cost econòmic possible, ha comunicat en una nota de premsa el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC).

Les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d’Advocats catalans insten a les Administracions a la utilització de mètodes de control de la població respectuosos amb Llei de Protecció Animal i a la normativa vigent a Catalunya. En aquest sentit, consideren que el control de la població d’aus urbanes s’ha de fer a través de mètodes ètics, efectius i amb el menor cost possible. Un estudi realitzat pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l’Agència de Salut Pública ha demostrat científicament que el tradicional mètode de captures i matances no només no ha aconseguit reduir la població sinó que l’ha incrementat -un 95% es va incrementar la població de coloms a BCN en 15 anys, entre el 1991 i el 2006, quan es va aplicar el mètode de matances indiscriminades- mentre que experiències en grans ciutats europees i també catalanes han demostrat l’eficàcia del pinso anticonceptiu, que aconsegueix una reducció de la població d’entre un 30 i un 50% ja en el primer any i d’entre un 70 i un 80% en quatre-cinc anys.

A Catalunya són ja nou els Col·legis d’Advocats que compten amb Comissions de Protecció dels Drets dels Animals, entre els que es troba el de Tarragona i Reus, que treballen amb l’objectiu de vetllar pel compliment de la legislació, avançar en la prohibició d’espectacles amb animals i en la implantació de programes ètics de control de la població d’animals, entre altres qüestions.

Port de Tarragona