Barcelona iniciarà durant aquest mes d’abril el desplegament de la nova Policia de Barri

A finals de l’any 2018 finalitzarà el desplegament a tots els barris de la ciutat de 73 agents que seran els interlocutors amb el teixit associatiu i veïnal per a les qüestions de seguretat i convivència

Al llarg d’aquest mes d’abril es desplegaran a la zona de Nou Barris de Barcelona els primers efectius del que serà la Policia de Barri, que es preveu que s’estenguin a tota la ciutat durant el 2018. Tretze agents de la Guàrdia Urbana passaran a convertir-se en el referent de cada un dels barris d’aquest territori després d’haver rebut, durant dues setmanes, formació especialitzada de la mà d’un equip de formació multidisciplinari. Amb els Equips de la Policia de Barri s’aconseguirà una major prevenció dels conflictes i problemes de convivència des de la proximitat i la mediació.

Els Equips de Policia de Barri seran una figura que tindran el paper d’interlocutor del cos de policia barceloní dins del teixit associatiu i veïnal en matèria de prevenció, seguretat i convivència, amb un caràcter d’anticipació, de coordinació i de contenció i recuperació social dels conflictes, tal com contempla el Pla Director de la Guàrdia Urbana. El Policia de Barri aportarà el coneixement de les casuístiques del territori i el microterritori, proposarà solucions, farà partícip i implicarà a la ciutadania i farà seguiment de les problemàtiques. El Policia de Barri treballarà de forma transversal amb la resta de serveis públics amb l’objectiu de donar la millor resposta a les demandes dels veïns, veïnes i del teixit associatiu i comercial, garantir els drets de les persones i la convivència ciutadana.

 

 

Port de Tarragona