Només un dos per cent dels accidents que es registren a Reus son greus

Els accidents de trànsit que es registren a Reus són en un 98 per cent dels casos lleus i es salden sense ferits. El nombre de successos viaris a la capital del Baix Camp s’ha estabilitzat els darrers anys, segons informa l’ajuntament de Reus. Només hi ha hagut un lleuger increment, de l’1,54%, entre 2015 i 2016 (només es va produir tres accidents més d’un any a l’altre). És una xifra molt semblant a la resta d’anys, amb excepció del 2014, que va ser un any en el qual les estadístiques van reflectir 213 menys accidents que el 2013.

L’ajuntament considera que les mesures preventives de la Guàrdia Urbana de Reus, amb campanyes de prevenció, han ajudat aquesta conscienciació i, per tant, reduir els accidents greus.

El 97,83% dels accidents de trànsit coneguts per la Guàrdia Urbana el 2016 són de poca gravetat, sense ferits o
amb ferits lleus. El nombre d’accidents de trànsit amb ferits registrats, segons la seva gravetat, és la següent:

Accidents sense ferits: 706
Accidents amb ferits lleus: 241
Accidents amb ferits greus: 20
Accidents amb ferits mortals: 1