L’Audiència de Palma condemna als sis fills homes de Ruiz Mateos per estafa i aixecament de béns

El tribunal els condemna a penes que van des de 5 anys i 11 mesos a 6 anys i mig.

La Secció Primera de l’Audiència Provincial de Palma ha condemnat a Álvaro Ruiz-Mateos, José Maria Ruiz-Mateos, Zoilo Ruiz-Mateos, Francisco Javier Ruiz-Mateos, Alfonso Ruiz-Mateos i Pablo Ruiz-Mateos per un delicte d’estafa agreujada i un delicte d’aixecament de béns. El tribunal els absol del delicte de falsedat documental del que venien acusats per dues acusacions particulars.

En concret, el tribunal condemna Álvaro Ruiz-Mateos a la pena total de 6 anys i 5 mesos de presó; més una pena de multa a pagar 3.000 euros al mes durant 11 mesos; i una altra pena de multa a pagar 3.000 euros al mes durant disset mesos. Els magistrats condemnen a José Maria Ruiz-Mateos a la pena total de 6 anys i 4 mesos de presó; més una pena de multa de 3.000 euros al mes a pagar durant onze mesos; i una altra pena de multa a pagar 3.000 euros al mes en setze mesos. El tribunal condemna Zoilo Ruiz-Mateos a la pena de 5 anys i 11 mesos de presó; més multa a pagar 3.000 euros al mes durant nou mesos; i una altra pena de multa a pagar 3.000 euros al mes durant quinze mesos. La Sala condemna a Francisco Javier Ruiz-Mateos a la pena de 6 anys i 6 mesos de presó; més pena de multa a pagar 3.000 euros al mes durant 11 mesos; i una altra pena de multa a pagar 3.000 euros al mes en divuit mesos. El tribunal condemna Alfonso Ruiz-Mateos a la pena de 6 anys i 5 mesos de presó; més una multa a pagar 3.000 euros al mes durant 11 mesos; i una altra multa a pagar 3.000 euros al mes en disset mesos. Finalment, la sentència condemna també a Pablo Ruiz-Mateos a la pena de 6 anys i 4 mesos de presó; més multa a pagar 3.000 euros al mes durant 11 mesos; i una altra pena de multa a pagar 3.000 euros al mes durant setze mesos.

La sentència estipula que en concepte de responsabilitat civil, els acusats, conjunta i solidàriament hauran d’indemnitzar els perjudicats amb un total de 46.457.346,6 euros. D’altra banda, la Sala desestima les pretensions indemnitzatòries dirigides contra les societats Euromontajes Guipúscoa SL, Promotoria Holding 36 BV, Cala Pins SL, Solucions Comercials Trapa SL i Xocolates Elgorriaga SL.

El tribunal en la resolució dedueix testimoni de la declaració del testimoni J. Y. per si la mateixa pogués constituir un delicte de fals testimoni en causa penal. La sentència no és ferma, cap recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.

Port de Tarragona