El Poder Judicial investigarà si el forat de seguretat de LexNET ha violat dades personals

L'òrgan de govern dels jutges afirma que ha conegut la preocupació per aquesta possible vulneració per la premsa i les xarxes socials.

La Comissió Permanent del Consejo General del Poder Judicial, reunida en sessió extraordinària, ha acordat obrir diligències informatives per aclarir si la possible fallida de seguretat del sistema de comunicacions electròniques a l’Administració de Justícia en l’àmbit territorial del Ministeri de Justícia (LexNET) succeïda dimarts passat va produir una violació de les normes en matèria de protecció de dades de caràcter personal, ha informat el CGPJ.

Les actuacions seran tramitades pel Centre de Documentació Judicial (CENDOJ), òrgan tècnic del CGPJ. L’òrgan de govern dels jutges, que ha tingut coneixement dels fets a través de les informacions publicades pels mitjans de comunicació i en xarxes socials, ha acordat obrir aquesta investigació en la seva condició d’autoritat de control i en virtut de les facultats que li atribueix l’article 236 nonies de la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei orgànica del poder judicial.

El CGPJ ha sol·licitat la col·laboració del Ministeri de Justícia a les actuacions que, com a autoritat de control, demani a fi a la consecució de les fins preteses.
L’òrgan de govern dels jutges afirma que ha conegut la preocupació per aquesta possible vulneració per la premsa i les xarxes socials.

Port de Tarragona