Les Comissaries Externes de Proximitat han atès 3.200 persones durant el 2016

La Guàrdia Urbana de Reus ha consolidat el 2016 el seu model de policia de proximitat amb un increment dels servei de les Comissaries Externes de Proximitat, ha informat el gabinet de premsa de l’Ajuntament reusenc. Les CEP han atès un total de 3.289 persones durant el 2016. El 2015 en van atendre 2.828. Els serveis realitzats per aquestes oficines del cos policial municipal des de la seva posada en marxa l’any 2013 no han parat de créixer i de tenir demanda ciutadana, en especial els punts situats a l’antic Hospital (al carrer de Sant Joan) i a l’estació d’autobusos. Des del mes de maig de l’any passat funciona també la CEP a l’aeroport.

A aquests tres punts d’atenció policial externs a la Comissaria Central cal sumar-hi les CEP que funcionen als diferents centres cívics. Són oficines externes amb les quals el cos municipal de seguretat dóna compliment a la seva estratègia de proximitat a la ciutadania amb els objectius de reforçar la prevenció i augmentar la capacitat de resposta.

La proximitat de l’acció policial —amb serveis com les Comissaries Externes de Proximitats— facilita la denúncia per part de la ciutadania, especialment de fets de baixa intensitat que, probablement, no serien denunciats si la ciutadania s’hagués de desplaçar a les comissaries centrals.

Entre les 3.289 persones ateses a les CEP el 2016 hi ha hagut 215 demandes de servei de policia, 191 instruccions de diligències judicials, 112 confeccions d’actes administratives i 69 elaboracions d’informes.

La comissaria externa de proximitat amb més demanda de servei continua essent la de l’estació d’autobusos, que durant el 2016 ha atès un total de 1.617 persones, amb 77 demandes de servei de policia, 41 actes administratives obertes, 38 diligències judicials instruïdes i 27 informes.

Pel que fa a la comissaria externa de l’antic hospital, ha atès 1.273 persones, amb 119 demandes de servei, 38 diligències instruïdes, 54 actes administratives i 26 informes elaborats.

Les Comissaries Externes de Proximitat són punts de recollida de denúncies i d’informació per facilitar l’apropament de la policia a la ciutadania i als barris. Compten amb la presència d’agents de la Guàrdia Urbana.

Les tasques policials que realitzen les CEP són les següents:

Recollir denúncies penals per fets de menys rellevància social, com ara furts, delictes lleus o greus de danys o altres delictes.
Recollir denúncies veïnals sobre actituds que puguin generar problemes de convivència o infringeixin les ordenances municipals.
Recollir informació de fets que s’estiguin produint al barri, com ara ocupació de pisos, tràfic i consum de drogues, etc.
Realitzar xerrades amb les persones del barri amb col·lectius i de temàtica diversa: gent gran, nouvinguts, joves etc…; autoprotecció; legislació, trànsit, etc.

Contacte directe amb la ciutadania

L’estratègia de proximitat de la Guàrdia Urbana de Reus es fonamenta en una major presència als barris i a les zones comercials; en el reforç de la prevenció amb un major grau de visibilitat dels agents que treballen al territori; i en enfortir les relacions de la Guàrdia Urbana amb la comunitat i el teixit social de la nostra ciutat. Així mateix, busca incrementar el grau de detecció i diagnosi de les problemàtiques; eradicar des de les arrels les problemàtiques, tot augmentant la capacitat de resposta; i millorar els nivells de convivència i civisme, i incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.

La política de proximitat amb la ciutadania del cos de la policia local preveu un paper destacat per a les associacions de veïns i de comercials de la ciutat, amb els quals es programen reunions periòdiques de treball. Així mateix, la Guàrdia Urbana té establert un fil directe amb la ciutadania via telèfon i correu electrònic, que permet un contacte diari i personalitzat.

Port de Tarragona