¿Coneix aquesta habitació d’hotel? Ajudeu a Europol a descobrir un cas d’abusos sexuals a nens

Europol ha difós la fotografia d’una habitació d’hotel amb la finalitat de que qui reconegui el lloc es posi en contracte amb les autoritats. La finalitat d’aquesta crida és poder detenir els autors d’un cas d’abusos sexuals a nens. En aquest link es pot donar informació que serà tractada anònimament:

https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse/can-you-help? image = 9386

Port de Tarragona