L’advocacia recorda que el Dret de Defensa està per sobre de les crítiques a lletrats de terroristes

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ​​en coordinació amb el CGAE, CICAC i Col·legi d’Advocats de Girona, ha emès un comunicat en què defensa que el Dret de Defensa està per sobre de les crítiques als lletrats que representen a terroristes detinguts . “Davant d’algunes manifestacions publicades per alguns mitjans de comunicació, que resulten confuses cap a l’exercici de la professió d’advocat, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) vol recordar que la Justícia és un dels valors superiors del nostre ordenament jurídic.

El pilar fonamental d’un Estat de Dret és el Dret de Defensa. L’advocacia, des de la màxima independència, defensa els interessos de tots els ciutadans.

En un estat social i democràtic de Dret, la professió d’advocat es configura com un dels seus pilars bàsics, atès que, a través de la mateixa, s’articula en bona mesura el dret fonamental de defensa que consagra l’article 24 del text constitucional.

Sense dret de defensa no hi ha justícia i sense justícia no hi pot haver Estat de Dret.

A la independència de l’exercici de la seva professió, els advocats i les advocades, en defensar els drets i llibertats dels seus clients, prestem un important servei a la societat garantint l’exercici del dret de defensa i contribuint amb això a la justícia ia la pau social .

L’ICAB sempre vetllarà perquè els principis fonamentals de la professió: la independència, la llibertat, la dignitat i la integritat siguin respectats “.

Port de Tarragona