El Tribunal de Cuentas aclareix que no es demanarà cap fiança als càrrecs citats el 25 de setembre

El Tribunal de Cuentas, ha emès aquest matí una nota aclaridora en la qual fa referència al fet que no es demanarà cap quantitat als 11 citats el pròxim 25 de setembre. Citem literalment la nota a fi d’evitar interpretacions partidistes i/o legals:

«Davant les informacions aparegudes en el dia d’ahir i d’avui en els mitjans de comunicació social sobre la citació realitzada pel pròxim dia 25 de setembre a diversos càrrecs i funcionaris de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la instrucció efectuada en el seu àmbit derivada de les despeses de la convocatòria del 9N, aclareix el següent:

Aquestes citacions no exigeixen cap fiançament, sinó que tenen per objecte que aquests càrrecs i funcionaris poden tenir vista de la documentació existent en la instrucció i realitzar al·legacions per a la tutela efectiva dels seus drets de defensa fins al dia 25 de setembre, en què està previst l’aixecament de l’Acta de Liquidació Provisional.

Aquesta instrucció que està impulsada mitjançant denúncia d’actors públics i posteriorment intervenció del ministeri fiscal i Advocacia de l’Estat, ha de concretar les possibles responsabilitats comptables que es poden haver originat en la realització de les despeses d’una convocatòria de participació declarada il·legal pel Tribunal Constitucional. En el cas que l’Acta de Liquidació Provisional sigui positiva, un cop finalitzada la instrucció i analitzades les al·legacions presentades, és quan s’exigirà el dipòsit i consolidació dels danys perjudicats a l’erari públic als presumptament responsables, sense perjudici del que, posteriorment, es decideixi en el corresponent procediment de reintegrament per abast.

El procediment és l’habitual que se segueix en aquest Tribunal en els casos d’abast o malversació per dany als fons públics segons el que preveu la Llei de funcionament del Tribunal «.

Port de Tarragona