L’ICAB condemna la vulneració del Dret de Defensa per les entrades i escorcolls indiscriminats en despatxos d’advocats

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) condemna les entrades i escorcolls indiscriminats i aleatoris que s’estan produint a la ciutat de Barcelona en diferents despatxos d’advocats i domicilis particulars. Aquests escorcolls se sumen als que s’estan duent a terme en edificis públics de la Generalitat de Catalunya.

L’ICAB condemna la vulneració del Dret de Defensa per les entrades i escorcolls indiscriminats en despatxos d’advocats
El Col·legi condemna tots aquest escorcolls perquè vulneren de manera flagrant la Llei d’Enjudiciament Criminal en tot allò relatiu a les condicions en les que s’han de fer els registres de despatxos professionals i viola el dret al secret professional dels advocats, en la mida en què es practiquen indiscriminadament. Així mateix, afecta a la protecció de les dades personals de qualsevol client. De la mateixa manera, no respecta allò establert a l’Estatut de l’Advocacia que exigeix que la diligència d’entrada i escorcoll es posi en coneixement de la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona reitera que és funció de l’advocacia garantir els drets i les llibertats de les persones a través del dret de defensa. Els advocats han de tenir garantit l’exercici d’aquest dret, pilar fonamental de l’Estat social i democràtic de Dret.

L’ICAB s’ofereix una vegada més a facilitar el diàleg entre els diferents agents polítics per mediar i trobar una solució al conflicte polític actualment existent que ha de venir a través d’un diàleg pacífic i integrador de totes les opinions.

Port de Tarragona