176 dones han estat ateses el 2017 per violència de gènere als punts d’atenció a les víctimes de violència masclista, el SIAD i la OAV de Reus

Des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre de 2017, els dos punts d’atenció a les dones víctimes de violència masclista, el Servei d’Informació i atenció a les Dones (SIAD) i l’Oficina d’atenció a la Víctima (OAV), han atès 176 dones en situació de violència masclista. El nombre total de dones ateses ha estat de 301 (227 al SIAD i 74 a l0OAV) i s’han realitzat 1.206 atencions en total.

L’Ajuntament de Reus disposa de dos punts d’atenció a les dones víctimes de violència masclista. Dos serveis que es complementen: el Servei d’Informació i atenció a les Dones (SIAD) i l’Oficina d’atenció a la Víctima (OAV). El SIAD, ubicat al Casal de les Dones, depèn de la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència i de la Regidora de Benestar Social, i l’OAV, ubicada a les dependències de la Guàrdia Urbana, depèn de la Regidoria de Benestar Social.
Les dones víctimes de violència masclista poden contactar en un primer moment amb qualsevol d’aquests dos serveis. Llavors, reben una primera atenció, informació i orientació. Després d’aquesta primera acollida es fa una avaluació de continuïtat i d’idoneïtat de servei. El SIAD disposa d’un punt de primera acollida on les dones exposen la seva situació i a partir d’aquesta informació es realitza la intervenció, tenint present que disposa d’assessorament legal, assessorament psicològic i assessorament social.

L’OAV és el punt d’acollida per totes aquelles persones que pateixen violència. Per aquest motiu el servei està format per professionals amb experiència en l’atenció a les víctimes. Aquest servei ofereix un suport, acompanyament i assessorament durant els diferents moments que es troba la víctima, incloent-hi el pas de fer la denúncia. Aquests dos serveis també ofereixen diferents activitats grupals per tal de fomentar l’autoestima, l’apoderament i la creació de nous vincles socials per fer front a la situació viscuda. També estan vinculats amb Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, així com el servei d’advocacia en casos de violència masclista i el Jutjat de violència domestica, treballant conjuntament per donar una atenció a la dona, sempre sota la seva autorització.

La prevenció de la violència masclista també es treballa als centres de secundària per tal que les persones adolescents puguin trencar estereotips i models. Mitjançant diferents dinàmiques els joves reflexionen sobre les relacions que estableixen. A més a més, el projecte Xarxa de Centres per la Igualtat forma, durant un cap de setmana a l’any, a joves dels centres educatius de la ciutat en perspectiva de gènere i amb especial atenció a la prevenció de la violència masclista. D’aquí sorgeixen, els referents d’igualtat, que treballen durant tot el curs als centres educatius. Enguany, aquests joves han fet un audiovisual per sensibilitzar l’alumnat sobre la violència masclista.
L’objectiu de la feina que es fa tant des del SIAD com des de l’OAV és l’erradicació de la violència masclista per tal d’avançar cap a unes relacions igualitàries entre els homes i les dones.

Port de Tarragona