Els 5 punts en els quals fonamenta Tribunal de Drets Humans la seva sentència sobre la crema de fotos del Rei

La sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que ha considerat que la crema de fotografies del Rei no constitueix un delicte d’odi, sinó una manifestació de la llibertat d’expressió, fonamenta en cinc punts la seva decisió. Transcrivim de la sentència original (traduïda) aquests cinc punts en què es basa aquesta consideració:

1.- Els actes dels demandants van ser part d’una crítica política, no personal, de la institució de la monarquia en general i en particular del Regne d’Espanya. No va ser un atac personal contra el Rei d’Espanya orientat a insultar o vilipendiar a la seva persona.

2.- Els demandants van utilitzar una fotografia de grans dimensions del Rei, (que van voltejar), i el foc, no per una qüestió d’odi o incitació de la violència. Ho van fer utilitzant un esdeveniment per atraure l’atenció dels mitjans i simplement utilitzaven un cert grau de provocació permissible per transmetre un missatge crític en el context de la llibertat d’expressió.

3.-No va existir una intenció per incitar a ningú a cometre actes violents contra el Rei, tot i que es cremés una imatge del «mascaró de proa» de l’Estat. Això s’ha d’interpretar com una expressió simbòlica de la insatisfacció i protesta.

4.- No es pot deduir que va existir incitació a l’odi oa la violència a jutjar pels «accessoris» utilitzats per organitzar l’esdeveniment i en el context que es va produir. Tampoc es podia establir sobre la base de les conseqüències de l’acte, que no portava a un comportament violent o desordre. Els fets no podien constituir discurs d’odi, donada la irrellevància de l’Article 17 de la Convenció (prohibició d’abús).

5.-La pena imposada als demandants: una pena de presó que havia de complir-se cas de no pagar la multa, constituïa una ingerència en la llibertat d’expressió que no era proporcional a l’objectiu legítim perseguit o necessari en una societat democràtica.

Port de Tarragona