Cadascuna de les 90 comissaries de Mossos disposarà d’una pistola Taser, unida a una càmera gravadora i a un desfibril·lador

Els Mossos d'Esquadra incorporen les pistoles elèctriques, conegudes com a Taser, a partir d'avui

Els Mossos d’Esquadra incorporen les pistoles elèctriques, conegudes com a Taser, a partir d’avui, dilluns 25 de juny, ha informat la Policia catalana. L’ús d’aquest nou dispositiu ha començat a la regió policial de Girona, a través d’una prova pilot a les comissaries de Girona, Blanes, Figueres i a l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). En total, hi haurà 120 unitats repartides arreu de Catalunya i es preveu que la implantació «progressiva» es completi a principis de setembre. La previsió és que hi hagi un dispositiu per comissaria (90) , que portarà el cap de torn que és el responsable de Seguretat Ciutadana en cada torn, a més d’alguns repartits a especialitats o grups que donen suport en l’àmbit de Seguretat Ciutadana, com ara les ARRO.

La incorporació és fruit d’un treball intens de quatre anys que ha portat a diferents unitats del cos a estudiar de forma exhaustiva tota l’experiència viscuda per altres cossos policials, informes i estudis homologats sobre l’ús d’aquesta eina, reunions amb sindicats policials, i amb entitats de defensa dels drets dels ciutadans i en contra de la incorporació dels DCE. Mereix menció a part, la Comissió d’Interior sobre l’ús de les pistoles elèctriques que es va fer al Parlament de Catalunya, que va generar un debat intens que finalment va avalar la incorporació d’aquesta eina amb màximes garanties.

Uns 1.600 policies han rebut formació, les Taser les duran els caps de torn i van lligades a l’ús d’una càmera (dispositiu personal de gravació) que enregistrarà l’actuació policial. A més, els mossos també duran desfibril·ladors per si fossin necessaris. L’inspector portaveu del cos, Albert Oliva, ha explicat que les pistoles elèctriques són una nova eina «a mig camí» entre la defensa reglamentària i l’arma de foc i que tenen tres objectius: reduir el temps d’immobilització, garantir l’ús de la mínima força indispensable i reduir el patiment, tant de qui rep la descàrrega com dels agents que intervenen en l’actuació.

Els Mossos d’Esquadra compten, des d’aquest dilluns, amb dues noves eines policials: la pistola elèctrica o Taser i càmeres personals que serviran per enregistrar les actuacions policials. La implantació dels nous dispositius es fa de manera progressiva, començant per la Regió Policial de Girona, on ha arrencat la prova pilot a les comissaries de Girona, Blanes i Figueres i, també, a l’ARRO. A partir d’aquí, s’aniran desplegant arreu de Catalunya.

La previsió és que les 120 unitats estiguin operatives a principis de setembre i les últimes regions on entraran en servei seran Ponent i Pirineus. Hi haurà un dispositiu per comissaria, que portarà sempre el cap de torn. A més, també en portaran els grups especialitzats que donen suport en l’àmbit de la seguretat ciutadana. Un cop acabi la quarta edició de formació específica, hi haurà un total de 1.600 mossos que sabran utilitzar els nous dispositius.

El director general dels Mossos d’Esquadra, Andreu Martínez, ha subratlla que el cos és «pioner» a l’estat espanyol a l’hora d’incorporar les Taser, tot i que són dispositius que utilitzen altres policies europees. «És una eina garantista i segura», ha detallat. En aquesta línia, Oliva ha destacat que les pistoles elèctriques són una «eina més» i que estan a «mig camí» entre les defenses reglamentàries i les armes de foc. «S’han d’utilitzar en circumstàncies molt excepcionals», ha explicat. El portaveu dels Mossos també recorda que hi ha dues instruccions internes que regulen l’ús tant de les Taser com de les càmeres.

Les pistoles elèctriques (o dispositiu conductor d’energia) transmet polsos elèctrics d’alt voltatge i baix amperatge que afecten les capacitats motores de qui rep la descàrrega i el paralitzen. El sotscap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat, Josep A. Saumell, ha explicat que les Taser que incorporen els Mossos estan programades perquè facin una descàrrega de màxim 5 segons. A partir d’aquí, el policia haurà de tornar a prémer el gallet si els primers impulsos elèctrics no han estat suficients.

Reducció física

Segons informa Mossos, les pistoles elèctriques no són cap alternativa ni substitueixen les armes de foc, sinó que són un element intermedi a l’hora de reduir un sospitós en un cos a cos quan la mediació, el diàleg i la negociació no han tingut efecte. Els policies faran servir les Taser davant d’una situació «extrema» de necessitat i gravetat que aconselli que l’actuació sigui ràpida per evitar «mals majors». Per això, formen els policies per usar-les com a «últim recurs» i seguint els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. Saumell ha posat com a exemple quan una persona armada intenta agredir una altra persona o per evitar una autolesió.

Tot i que abasten fins a una distància de 7,5 metres, Saumell ha detallat que la distància òptima perquè siguin efectives són entres 3 i 5 metres. El model que fan servir els Mossos té dos cartutxos d’un sol ús. Totes les accions que es fan amb la pistola elèctrica (posar o treure el fiador, disparar o repetir la descàrrega) queden enregistrades en un software encriptat que no es pot manipular. Cada vegada que es faci servir, els Mossos faran un atestat que enviaran al jutjat.

Càmeres

En paral·lel, i sempre que sigui possible, els caps de torn o els policies que es trobin en una actuació que pot acabar amb l’ús de les Taser hauran d’enregistrar l’actuació amb la càmera incorporada a l’armilla de l’uniforme. També es faran servir en altres intervencions en fets delictius o situacions que comportin un possible risc imminent. Aquestes imatges, també codificades, contenen assignades l’usuari que l’ha portat, l’hora de la intervenció i les supervisaran els comandaments autoritzats. «No es poden alterar», ha exposat Saumell.

Quan es facin servir, els Mossos informaran la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya per vetllar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, a la intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans. De fet, segons ha explicat Oliva, els agents hauran d’informar de la gravació sempre que sigui possible i només s’usaran en espais privats en situacions flagrants.

Els policies també portaran desfibril·ladors externs per si fessin falta i garantiran l’assistència mèdica a la persona contra qui han aplicat la descàrrega.

Martínez ha recordat que les pistoles elèctriques es comencen a implementar ara però són fruit de quatre anys de debat i treball i ha recordat que el març del 2016 es va crear el Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques dins la comissió parlamentària d’Interior i que, després d’analitzar la situació, van recomanar que els Mossos incorporessin aquesta eina.

Port de Tarragona