L’Estat es personarà a Bèlgica si s’esmenta la causa del «Procés» en la demanda contra Llarena

El Ministeri de Justícia d’Espanya ha emès un comunicat aquesta tarda pel qual fa saber que contractarà un bufet d’advocats per defensar la sobirania i immunitat jurisdiccional dels tribunals espanyols si Bèlgica esmenta fets relacionats amb la causa del «Procés». Això, al·leguen, no vol dir que l’Estat vagi a intervenir en defensa del jutge Llarena per les manifestacions realitzades amb caràcter privat relacionades amb la demanda civil interposada per Puigdemont i quatre ex-consellers.

Això serà en el cas que l’autoritat judicial belga esmenta tan sols entre els seus arguments fets o dades de la causa penal oberta a Espanya contra ells.
El procés penal conegut com ‘el procès’, instruït pel magistrat demandat, està sotmès de manera exclusiva i excloent a la jurisdicció espanyola. Per aquest motiu, si es veu qüestionada per l’actuació del tribunal d’instància de Brussel·les que tramita aquesta demanda, el Govern actuarà en la mesura proporcional i adequada per a protegir la immunitat jurisdiccional del Regne d’Espanya i la seva potestat sobirana de l’exercici de la jurisdicció.

La demanda presentada a Brussel·les inclou també referències a expressions o manifestacions privades realitzades pel jutge Llarena davant les que el Govern no pot actuar, ja que suposaria defensar a un particular per afirmacions de caràcter privat aliè a la seva funció. Però pel que fa a la funció jurisdiccional del magistrat,
qualsevol menció a la mateixa per part de l’autoritat judicial belga suposaria una vulneració del principi acta iure imperii, en virtut del qual els estats estrangers no poden ser demandats ni sotmesos a la jurisdicció dels tribunals d’un determinat país.

Bufet privado

La Llei 52/97 d’assistència jurídica a l’Estat i Institucions Públiques, i el Reglament que la desenvolupa, no preveu la intervenció del Servei Jurídic de l’Estat davant jutjats o tribunals ordinaris de països estrangers. Per això, si l’evolució de la causa belga recomana la personació de l’Estat espanyol, el Ministeri de Justícia contractarà una
bufet privat que defensi la seva sobirania i immunitat jurisdiccional. Aquesta personació és necessària en ser el pas previ imprescindible per poder exercir les accions pertinents, si fos necessari, davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea o el Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia.

La Convenció de Nacions Unides de 2004 sobre les immunitats jurisdiccionals dels estats i dels seus béns, en el seu article 5, estableix que «tot Estat gaudeix, per a si i els seus béns, d’immunitat de jurisdicció davant els tribunals d’un altre Estat, segons el disposa aquesta Convenció.

Port de Tarragona