Un nebot guanya el pols contra la Generalitat per recuperar l’herència de la seva tia 27 anys després de la seva mort

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat la Generalitat de Catalunya a pagar 6.473 euros al nebot d’una dona que va morir el 1991 i que va reclamar judicialment l’herència 23 anys després de la seva mort. Fins ara, els diners es trobava en propietat de l’Administració catalana, ja que la morta no va deixar testament a favor de cap familiar. El 1999, vuit anys després del decés, es va declarar a la Generalitat hereva dels béns de la difunta.

A l’abril de 2014, el nebot va presentar una demanda contra la Generalitat reclamant la quantitat que va deixar la seva tia. Però tant el jutjat de Primera Instància número 5 de Barcelona, ​​com l’Audiència Provincial de Barcelona van fallar que no havia de lliurar els diners al familiar. No obstant això, lluny de conformar-se amb aquestes dues decisions judicials, el demandant va presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que li ha donat la raó i que obliga la Generalitat a lliurar-li els 6.473 euros que posseïa la seva tia quan va morir.

L’Administració catalana va al·legar en aquest cas la figura de la «Usucapió» que segons el Codi Civil Català indica que en no haver estat reclamada la quantitat en el termini de tres anys, queda en la seva propietat. La sorpresa i el gir del cas es produeix quan el TSJC considera que la «Usucapió» no pot aplicar-se a un bé fungible com són els diners, que «no és susceptible de possessió jurídica» i, per tant, «els diners no es pot usucapir «, de manera que dicta que es restitueixi els diners que la Generalitat havia destinat -segons la sentència- a fins socials.

Port de Tarragona