El Tribunal Suprem torna a rebutjar la llibertat provisional per als nou presos del «Procés»

Joaquim Forn

La Sala Penal ha rebutjat avui la petició de llibertat presentada per les defenses dels nou processats en la causa del «Procés» que estan a la presó provisional (Josep Rull, Jordi Turull, Raul Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Carme Forcadell , Joaquim Forn, Dolors Bassa i Jordi Cuixart), basada, com a principal argument, en l’impacte que la situació de presó té en l’entorn familiar i personal de cada un d’ells, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La Sala recolza la seva decisió en el fet que la dignitat amb la que aquestes circumstàncies són exposades per les defenses no és suficient per neutralitzar els riscos de fuga i de reiteració delictiva que van portar a l’instructor ia la Sala de Recursos a acordar la mesura cautelar. «Els fins del procés i, de manera especial, les mesures cautelars que tendeixen a assegurar aquests fins, no es desdibuixen pels patiments que en l’ordre familiar pot comportar la privació de llibertat», subratlla el tribunal.

D’acord amb el criteri del fiscal, afirma que l’adopció de mesures cautelars està sotmesa per la pròpia llei «als principis de legalitat, judicialitat, excepcionalitat, proporcionalitat, necessitat i temporalitat, atenent als greus perjudicis personals i familiars que en tots els ordres suposa la privació de llibertat, així com les seves conseqüències col·laterals respecte d’altres persones que puguin estar vinculades al processat «. Quan el judici de ponderació sobre la concurrència dels pressupostos que legitimen la mesura restrictiva es fa amb el filtre d’aquests principis, expliquen els magistrats, «els sentiments d’aflicció dels familiars debiliten el seu rang axiològic i no poden operar com a raons desencadenants de la llibertat «.

Alguns dels processats van al·legar la vulneració del seu dret a la defensa ia un procés just si continuen a la presó durant la celebració del judici. La Sala assenyala que «ni el contingut material del dret a la defensa, ni, per descomptat, el dret a un procés amb totes les garanties, estan afectats per les condicions que, si és el cas, presidiran la celebració de les sessions del plenari. la dignitat dels processats, les condicions de la seva alimentació i l’habitabilitat del lloc del seu custòdia, han de ser degudament garantides per aquesta Sala «.

La Sala rebutja també les al·legacions referides a la vulneració dels drets a la llibertat, a la presumpció d’innocència i a un procés públic sense dilacions indegudes realitzades pels processats Jordi Turull i Josep Rull en les seves respectives peticions de llibertat. Tampoc admet l’al·legació de la Dolors Bassa relativa al fet que ha abandonat la política i al clima polític actual procliu al diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat. En aquest sentit, la Sala respon que «ni les mesures cautelars vigents van respondre, en el moment de la seva adopció, a un determinat clima polític, ni la seva permanència pot fer-se ara dependre d’un context polític diferent».

Port de Tarragona