Destapen un frau a la Seguretat Social de 27 milions d’euros a Girona, Barcelona i 15 províncies espanyoles

Archivo / Arxiu CNP

La Policia Nacional, en col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, han portat a terme actuacions a les províncies de Barcelona, ​​Girona, Alacant, Balears, Càceres, Cadis, Còrdova, Guipúscoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid , Màlaga, Toledo, Valladolid i Zamora. Com a resultat, s’ha destapat un frau contra la Tresoreria General de la Seguretat Social quantificat al voltant dels 27.503.000 euros. Les diferents intervencions, dutes a terme entre els mesos de maig i agost, han donat com a resultat un total
de 33 persones detingudes i 40 investigades per delictes que afecten de manera directa o indirecta a la Seguretat Social

Les investigacions van començar a finals de l’any 2017, quan la Tresoreria General de la Seguretat Social i els seus diferents organismes van remetre diferents escrits-denúncia a la Secció d’Investigació de la Seguretat Social de la Policia Nacional. Durant l’operació s’han revisat i analitzat 22 expedients que afectaven a disset províncies d’onze comunitats autònomes, culminant amb la implicació dels investigats en delictes contra la Seguretat Social (frau de cotitzacions), frustració a l’execució, frau a la Seguretat Social ( frau de prestacions), falsedat documental, estafa, insolvència punible, blanqueig de capitals i grup organitzat. Els responsables del delicte han resultat ser principalment els responsables de fet de les empreses, però també els seus testaferros -que eren alguns treballadors que figuraven en connivencia- i familiars dels primers.

En la majoria dels casos s’han realitzat informes patrimonials de les persones implicades perquè la Tresoreria General de la Seguretat Social pugui sol·licitar l’embargament d’aquells béns que consideri pertinent o, si escau, que el jutjat que entengui de cadascuna de les causes pugui utilitzar-los per tal de cobrir les responsabilitats generades.
Diverses formes de defraudació Per tal d’eludir el pagament de les quantitats degudes i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la Tresoreria, és habitual entre les
defraudadores posar en pràctica les següents conductes:

– Creació d’entramats empresarials en què l’activitat societària
apareix en una o altra mercantil, segons convingui, transferint l’activitat
que desenvolupava la deutora així com els elements patrimonials a
la no deutora per tal de continuar l’activitat de manera normal.

– L’ocultació de béns, normalment a través de successives transmissions
en la titularitat que passen d’una empresa a una altra, o bé a familiars o
persones de confiança de la trama, per tal d’entorpir la tasca
recaptatòria dels diferents organismes de la TGSS.

– Ruptura de precintes de béns embargats.

– Denúncies falses relacionades amb robatoris dels béns embargats.

– Desaparició «fortuïta» d’aquests béns embargats.

– Venda en negre dels béns embargats a tercers de bona fe.

– La falsificació de certificats d’estar al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social d’empreses per tal de figurar netes de deute davant
terceres i poder continuar amb l’activitat laboral mitjançant
subcontractacions, així com per accedir al cobrament de prestacions públiques
o obtenir bonificacions en la quota d’autònoms o en les cotitzacions de
treballadors.

Port de Tarragona