La Policia llança «VeriPol», la primera aplicació en el món que detecta quan una denúncia de robatori és falsa

archivo

La Policia Nacional ha posat en marxa VeriPol, una aplicació informàtica que detecta les denúncies falses interposades en casos de robatoris amb violència i intimidació o estrebades. L’eina, l’accés s’ha habilitat a totes les comissaries d’Espanya des d’aquesta setmana, identifica el delicte basant-se en el text de la denúncia, de manera que no necessita cap informació per part de l’usuari, i és completament automàtica. Es tracta de la primera eina d’aquest tipus al món i diversos experiments empírics demostren que té una precisió superior al 90%, mentre que policies experts arriben a una precisió del 75%.

El model va ser provat en 2015 en un conjunt de més de 1.000 denúncies presentades a tot Espanya. Posteriorment, un estudi pilot dut a terme al juny de 2017 a Màlaga i Múrcia va permetre a la Policia Nacional millorar el seu índex de casos resolts en un 80%.

Doble objectiu de VeriPol

La posada en marxa de VeriPol a la Policia Nacional té un doble objectiu. D’una banda, té com a missió desanimar els ciutadans de presentar denúncies falses i, per tant, prevenir la comissió de delictes. De l’altra, pretén evitar l’ús innecessari de recursos policials, optimitzant així l’esforç i el temps en altres tasques.

Presentar una denúncia falsa té conseqüències tant per a l’individu com per al sistema policial. De fet, es considera un delicte penal i dóna lloc a multes substancials. A més, les simulacions de delicte solen acompanyar altres infraccions, com les estafes. Per a la societat, una denúncia falsa comporta la pèrdua de recursos policials i la contaminació de les seves bases de dades. Aquest tipus de delicte és bastant comú i generalment perpetrat per ciutadans que no tenen antecedents penals.

Precisió superior al 90%

El programa processa el text, extraient característiques útils per a la seva classificació utilitzant tècniques de processament del llenguatge natural. Aquestes característiques es passen a un model matemàtic que estima la probabilitat de falsedat de la denúncia. Experiments empírics mostren que el programa té una precisió superior al 90%. Un percentatge que indicaria la probabilitat que la denúncia sigui falsa, i que motivaria la investigació posterior del presumpte delicte comès.

A més, VeriPol s’extrapola i identifica patrons de comportament a partir de les dades, permetent entendre quines són les característiques que més diferencien les denúncies falses de les veritables. És la primera eina d’aquest tipus a nivell mundial i representa una veritable novetat tant a nivell policial com a nivell acadèmic. De fet, la investigació en detecció de mentides sobre text està donant els seus primers passos i VeriPol és el primer model que s’ha estimat i validat sobre documents reals i no sobre textos ficticis o redactats específicament per a la investigació.

L’objectiu d’aquest mètode és el desenvolupament d’estratègies efectives de prevenció del delicte i l’augment de l’efectivitat de les investigacions. Es podria definir com un mètode creat per predir la veracitat de les declaracions de les víctimes de delictes greus.

Provat en més d’un miler de denúncies

VeriPol passar una primera prova de funcionament utilitzant una base composta per 1.122 denúncies per robatori amb violència i intimidació i robatori amb furt presentades a Espanya el 2015. La base incloïa 534 denúncies veritables i 588 falses que només incloïen la declaració del reclamant, sense més informació . Per a això, un agent amb àmplia experiència en interrogatoris, detecció de mentides i investigació va participar en el procés de revisió i classificació de totes les denúncies.

El funcionari va treballar en aquest procés durant un període de dos anys i les denúncies se li van presentar en un ordre aleatori en el qual s’alternaven les veritables amb les falses. Com a resultat, la mostra va resultar equilibrada.

A partir de l’anàlisi de les característiques i coeficients de VeriPol, és possible treure conclusions sobre la veracitat del manifestat en una denúncia. De fet, el model és capaç de discernir diferències significatives en la narració de denúncies veritables i falses que condueixen a la millor separació entre aquestes dues classes. D’aquesta anàlisi es pot concloure que les denúncies veritables i falses difereixen principalment en tres aspectes principals: modus operandi de l’agressió, morfosintaxi de la denúncia i quantitat de detalls.

Port de Tarragona