El jutjat Mercantil de Madrid desestima la demanda d’un compositor cubà contra Shakira per presumpte plagi de «La Bicicleta»

La cantant Shakira podrà seguir muntant a «bicicleta», ja que un jutjat mercantil de Madrid ha desestimat la demanda que va presentar Liván Castellà, un compositor cubà que va acusar de plagi a la colombiana i Carlos Vives per aquesta cançó. Castellano ha considerat que els dos artistes van vulnerar els seus drets de propietat intel·lectual, malgrat això, només demanava la meitat de l’autoria de «La Bicicleta». A més, pretenia que el jutge estimés la quantitat que havien de donar-li en concepte de daños.El motiu del debat és que part de la lletra del compositor cubà diu «Jo et vull jo t’estimo tant» i la de Shakira «que et son i que t’estimo tant «. No obstant això, tant ella com Vives afirmen que no és cert. El jutge considera que l’expressió «t’estimo tant» és molt comú i s’utilitza freqüentment sense que pugui atorgar l’autoria a ningú. També al·lega que «existeix» en textos i cançons al llarg de la història.

Port de Tarragona