Advocats de tot l’Estat reclamen a Tarragona un nou impuls en les polítiques municipals de dret animal

La III Trobada Estatal de Comissions, Seccions i Grups d’Estudi dels Drets dels Animals aplega a Tarragona més de 50 advocats especialitzats en aquesta matèria

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona va clausurat ahir a la tarda la III Trobada
Estatal de Comissions, Seccions i Grups d’Estudi dels Drets dels Animals. A aquest congrés , que es va inaugurar
dijous amb diverses taules de treball i ponències, hi ha pres part una cinquantena d’advocats especialitzats en dret
animal. Tots formen part dels organismes que treballen en defensa de la protecció dels drets dels animals a col·legis
professionals d’arreu de l’Estat espanyol. Aquest grup de juristes ha abordat els aspectes legals de la lluita per
aconseguir les màximes garanties per al benestar animal.

Entre les conclusions de la trobada, destaca la necessitat que els ajuntaments aprofundeixin en les polítiques de
protecció i benestar animal. En concret, els advocats reclamen més regidories de benestar animal i la cons titució de
taules de debat actives sobre la matèria amb les entitats, unes taules on les seccions i comissions de dret animal dels
Col·legis d’Advocats hi ha n d’estar representades. En aquest sentit, es valora molt positivament la proliferació
d’ordenances de protecció animal dels últims anys, “un camí a seguir pels Ajuntaments que encara no l es hagin
implementat”. Tot i això, aquesta trobada ha posat èmfasi en què “cal portar les ordenances a la pràctica aplicant tot el
que preveuen, un repte en el que les regidories de benestar animal i les taules de debat hi tenen molt a dir, per
implicar a tots els agents inclosos per exemple les policies locals i altres cossos, que necessiten formació i identificar
on són les mancances i com es poden solucionar”.

La trobada ha permès abordar també altres temes de preocupació com el tractament dels animals que formen part
d’un procediment judicial, com afrontar jurídicament el maltractament d’animals considerats com a salvatges o les
festes que impliquen el patiment animal.

L’ICAT va ser el tercer a nivell de l’Estat en comptar amb una Secció de Dret Animal. Des que va començar a treballar, el
maig de 2014, aquest grup d’advocats ha treballat per conscienciar als diversos operadors jurídics sobre la necessitat
d’empa rar jurídicament els animals i fer complir de manera efectiva la legislació vigent per tal d’evitar que les
situacions de maltractament o abandonament quedin impunes. Amb aquest objectiu, la Secció de Dret Animal de
l’ICAT ha mantingut el diàleg amb la ciu tadania i les associacions de protecció animal amb l’organització de
conferències, ponències i taules rodones, entre d’altres iniciatives que han tingut una gran acollida.

Port de Tarragona