Un jutge sentencia que els Mossos van discriminar una caporal embarassada que volia reducció de jornada

Mentre estava de baixa la van canviar d'escamot i d'horari, i li van establir fins a 87 hores extres que havia de recuperar

ACN Barcelona.-Un jutjat contenciós-administratiu de Barcelona ha dictaminat que la Direcció General de la Policia va discriminar una mossa d’Esquadra embarassada vulnerant el seu dret a la igualtat. La caporal, que treballava a la comissaria de Cambrils (Baix Camp), va ser apartada de l’escamot que comandava i li van canviar l’horari mentre estava embarassada, i el jutjat ordena retornar-li les condicions prèvies, tot i que es demani reducció de jornada. El sindicat USPAC, que va donar suport a la mossa, ha criticat els comandaments de la zona i la Conselleria d’Interior per «discriminar» les agents femenines quan es queden embarassades o demanen reducció de jornada per cuidar fills.
La mossa, en el concurs de trasllat de l’any 2015 va ser adscrita definitivament com a caporal de la comissaria de districte de Cambrils, depenent de l’Àrea Bàsica Policial del Baix Camp i Priorat, amb seu a Reus. S’hi va incorporar l’abril del 2016, i va ser assignada com a caporal de l’escamot número 5 i un quadrant horari q5. En aquell moment, gaudia d’una reducció horària del 50% de la jornada per guarda legal d’un menor. El setembre del 2016 va renunciar a la reducció de jornada i va passar a fer jornada ordinària amb el mateix escamot i horari. El 28 de novembre del 2016 va agafar la baixa per incapacitat laboral a causa del seu estat de gestació. Després de la baixa, el període de llicència per maternitat i les vacances que li corresponien, es va reincorporar al seu lloc de treball el 4 d’octubre del 2017.

No obstant, mentre la caporal no estava treballant, el 25 de gener del 2017, el sergent sotscap de la comissaria va acordar un canvi en l’assignació d’escamot i quadrant horari que afectava directament la dona quan es reincorporés. Així, va deixar l’escamot 5 i va passar del quadrant horari q5 al q3. Passar del quadrant q5 al q3 fa que la bossa d’hores que el policia degui a l’administració sigui més gran. Com que el canvi es va fer al gener, l’acumulació d’hores fins l’octubre va ser molt important, fins a un total de 87. Quan es va reincorporar a l’octubre del 2017, la dona va acollir-se a una reducció de jornada no compactada.

La caporal es va queixar i el gener del 2018 se la va retornar al q5 amb caràcter retroactiu i per això se li van retornar les hores que havia de recuperar. La caporal va demanar el 9 de febrer a la Direcció General de la Policia la finalització de la situació anterior com a via de fet. El 21 de febrer va presentar una sol·licitud d’inici d’aplicació del protocol de resolució de conflictes de la Policia de la Generalitat i el 27 de febrer va interposar el recurs contenciós-administratiu.

El 26 de març, arran del protocol, es va emetre un informe que proposava retornar les hores acumulades perdudes, el compromís del cap de la comissaria de garantir que la caporal tindria un tracte «assimilat» al de la resta de comandaments, «sense que el fet de gaudir d’una reducció de jornada en pugui ser motiu diferenciador», així com el compromís del cap de la comissaria d’entrevistar-se quinzenalment amb la caporal per supervisar el compliment d’aquest tracte igualitari. També es va oferir a la caporal un període de sis mesos per treballar a la comissaria de Reus per «disminuir l’angoixa» que patia, tot i que la caporal ho va descartar. També es van establir mecanismes de control i supervisió de l’acord durant sis mesos.

En la seva demanda judicial, la caporal demanava que es declarés provat que la Direcció General de la Policia havia vulnerat el seu dret fonamental a la igualtat durant l’embaràs i en reincorporar-se al cos i demanar una reducció de jornada per cura del fill. També reclamava que l’administració reconegués el seu dret a romandre en el mateix lloc de treball en les mateixes condicions de quadrant horari (q5), funcions i grup de treball o escamot. Així mateix, volia que li retornessin les hores acumulades i perdudes després del canvi del quadrant q5 a q3 i una indemnització de 6.000 euros per danys morals.

La Generalitat es va oposar a la demanda en considerar que la decisió no es podia recórrer, mentre la fiscalia va donar suport a la demandant.

En la sentència, a la qual ha tingut accés l’ACN, el magistrat conclou que sí que va existir una vulneració del dret a la igualtat i a la no discriminació, ja que «per la seva condició de mare i per exercir el seu dret a la llicència corresponent i a la reducció de jornada laboral per a la conciliació familiar, ha patit un tracte discriminatori i perjudicial en relació a altres caporals que no tenien aquestes circumstàncies».

De fet, el propi informe de la Direcció General de la Policia admetia que «la portada als límits legals dels propis drets però èticament reprovable per part de la caporal ha tendit a l’assenyalament de la caporal per part dels caps, i buscat o no dels seus col·laboradors més directes».

Per tot això, el magistrat ordena el retorn de les hores no recuperades i la permanència a l’escamot i horari que tenia la caporal abans de la baixa, però no estima la petició d’indemnització, en no considerar provat el dany moral.

Port de Tarragona