La Guàrdia Civil va destruir més de 50.000 armes de foc durant l’any passat

La Guàrdia Civil ha destruït més de 50.000 armes de foc durant l’any passat i unes 430.000 en els últims 15 anys al nostre país, informa el cos. Aquestes destruccions s’emmarquen dins la normativa vigent a Espanya i se suma al Programa d’Acció de Nacions Unides sobre el comerç il·lícit d’armes petites i lleugeres, que va tenir el seu origen en la Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre el Comerç Il·lícit d’Armes Petites i Lleugeres, celebrada al juliol de 2001.

En aquesta Conferència, quedava palès, entre d’altres qüestions “la preocupació per la fabricació, transferència i circulació il·lícites d’armes petites i lleugeres i per la seva acumulació excessiva i proliferació incontrolada en moltes regions del món, cosa que té conseqüències humanitàries i socioeconòmiques de molt diversa índole i suposa una greu amenaça per a la pau, la reconciliació, la seguretat, l’estabilitat i el desenvolupament sostenible en els plànols individual, local, nacional, regional i internacional “.

A partir d’aquí, l’ONU va establir que, cada 9 de juliol, se celebraria el Dia Internacional de la Destrucció d’Armes de Foc, amb la finalitat de promoure accions per a l’eliminació de les armes de foc d’origen il·lícit.

A Espanya, des de 1844 la Guàrdia Civil s’ha encarregat del control d’armes per evitar la seva proliferació i com a mesura de prevenció per dificultar l’acció dels malfactors. La Cartilla de la Guàrdia Civil disposava que «vigilarà que ningú camini amb armes per part sense la corresponent llicència per a usar-les».

Control exhaustiu de l’accés legal a les armes

Actualment, la competència en matèria d’armes i explosius que l’Estat té es materialitza per mitjà de les Intervencions d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil.

Aquestes Unitats controlen exhaustivament l’accés legal a les armes, per la qual cosa el Reglament vigent estableix uns requisits, entre els quals es troben la manca d’antecedents penals, així com la superació de proves teòriques i pràctiques sobre l’ús i maneig de les mateixes.

Així mateix, per evitar que una arma pugui ser utilitzada indegudament quan el titular deixi de tenir dret a la seva tinença i ús, la normativa estableix que siguin inutilitzades o destruïdes.

La inutilització d’una arma, a partir de l’any 2011, està regulada per una normativa molt severa, de tal manera que és sotmesa a un procés que afecta totes les peces fonamentals d’aquesta, sent impossible tornar a usar-la amb plena capacitat de funcionament.

Igualment, la Guàrdia Civil, periòdicament, porta a terme la destrucció d’armes de foc de diversos calibres, així com armes blanques prohibides. Algunes d’elles estan implicades en il·lícits, penals o administratius i després del corresponent procediment es determinen la seva destrucció; i altres, que per cessar els seus titulars en el dret a la tinença i ús i no haver estat adjudicades en subhastes, tenen la mateixa fi. Això permet que les armes siguin reduïdes a ferralla mitjançant un procés de fosa o similar.

Port de Tarragona