Destapen un frau de més de 9 milions d’euros a la Seguretat Social, amb detinguts a Girona i Barcelona

Archivo / Arxiu

La Policia Nacional, en col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, han portat a terme una operació contra el frau a la Seguretat Social a les províncies de Girona i Barcelona, ​​a Catalunya; a més de a Alacant, Almeria, Càceres, Cadis, Castelló, Osca, La Corunya, Lleó, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, València, Valladolid i Zamora. El frau destapat ascendeix als 9.233.319,92 euros.

Les investigacions van començar a finals de 2018, després de rebre diverses denúncies que informaven d’il·lícits penals que s’estaven cometent contra la Tresoreria General de la Seguretat Social. Després d’un minuciós estudi de la documentació, es va observar que, per tal d’eludir el pagament de les quantitats degudes i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la
Tresoreria, es van crear entramats empresarials amb empreses deutores i empreses pantalla a les quals se’ls repercutien els beneficis i el patrimoni.
Els 45 responsables del delicte han resultat ser, principalment, els administradors de fet de les empreses, però també els seus testaferros -alguns treballadors que figuraven en connivencia-, així com familiars dels primers, als que se’ls ha imputat delictes contra la Seguretat Social (frau de cotitzacions), frustració a l’execució, frau a la Seguretat Social (frau de prestacions), falsedat documental, insolvència punible i usurpació d’estat civil.
Avançades les investigacions, es van realitzar informes patrimonials de les persones implicades, per tal que pugui sol·licitar-l’embargament d’aquells béns localitzats.

Una empresa amb impagaments des de fa 10 anys i que no donava vacances

Des que l’any 2009 van començar les activitats d’una de les empreses investigades, mai van ser ingressades les cotitzacions dels seus treballadors, generant fins a la data un perjudici a la Seguretat Social de 376.884,01 euros. Per aquest fet, l’administradora de la societat va ser detinguda com a autora d’un delicte agreujat contra la seguretat social.
La manca de voluntat de regularitzar la situació amb la Seguretat Social ha estat palpable durant aquests anys, ocultant a la Tresoreria General de la Seguretat Social la situació laboral de la societat i el seu balanç econòmic. Als treballadors se’ls pagava el seu jornal en metàl·lic, no se’ls donava d’alta a la Seguretat Social ni se’ls feia contractes on s’especificaran les hores a treballar ni el salari de rebre pel seu acompliment professional.

Als empleats, tot i treballar totes les setmanes de dilluns a dissabte i en alguns casos des de l’any 2013 fins a l’actualitat, no se’ls abonava el salari si es posaven malalts o si se n’anaven de vacances.

Una societat sense treballadors i amb l’administrador a l’atur va aconseguir 700.000 euros de finançament
Una empresa administrada concursalmente va intentar ser comprada fraudulentament per una segona societat, amb la qual suposadament es resoldrien els problemes econòmics vigents amb la Seguretat Social, valorats en més de 150.000 euros.

Per reforçar l’oferta sobre la unitat de producció, la adquirent es va valer d’un document signat per l’administrador d’una tercera societat, que comunicava l’aprovació d’un finançament per a aquesta operació per un import de 700.000 euros. Curiosament, aquesta última empresa, que va ser comprada per un euro i que no figura donada d’alta a la Seguretat Social al mancar de treballadors, té el seu objecte social molt allunyat de la principal investigada i el seu administrador, en el moment de signatura de l’escrit de finançament, cobrava un subsidi per desocupació, la qual cosa indica que aquesta mercantil no tenia capacitat de fer una operació d’aquestes característiques.
Aquesta última empresa, sense ser propietària de la deutora, s’aprofitava d’aquesta situació per operar sense distinció entre totes dues, manejant la suposada compradora com a encarregada de la concursada i utilitzant als empleats d’aquesta per tasques administratives i de producció en el seu propi benefici.
Acreditats els fets pels investigadors de la Policia Nacional, es va procedir a la detenció dels administradors de l’empresa deutora i compradora per un delicte d’insolvència punible. Es va imputar per aquests mateixos fets a l’administrador concursal.

Port de Tarragona