El Port de Tarragona signa un conveni per vincular formalment les emergències als Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat serà el cos que actuarà preferentment en casos d’emergència que puguin sorgir en l’àmbit del Port de Tarragona, que aportarà 800.000 euros en els pròxims quatre anys per tal de finançar tant els equips necessaris, com la formació del personal per fer front a aquestes situacions extraordinàries. D’aquesta manera es consolida una relació que ja existia fins ara d’una manera menys formal.

El conseller d’Interior, Miquel Buch, i el president del Port de Tarragona, Josep M. Cruset, han signat aquest matí el conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments al Port de Tarragona.

Aquest conveni neix amb l’objectiu de potenciar la coordinació en la gestió de les emergències que es puguin produir a la zona del Port, millorar l’eficàcia de la prevenció, i donar una resposta altament coordinada i eficient en situacions de crisi. El conveni augmentarà i millorarà el nivell de seguretat al Port de Tarragona i donarà resposta a la complexitat, la diversitat i el gran volum d’activitats que es duen a terme dins de la zona de servei marítimo-terrestre del Port.

També estableix un marc efectiu de col·laboració entre el Port de Tarragona i Bombers de la Generalitat de Catalunya que significarà la plena coordinació en la gestió de les emergències. Així mateix, dóna continuïtat a la col·laboració que ambdues parts han estat realitzant els darrers mesos, mitjançant l’organització de diversos simulacres i pràctiques, així com de sessions de formació per als Bombers de la Generalitat per a un millor coneixement de l’àmbit portuari.

El conveni recull l’experiència dels Bombers de la Generalitat i la seva capacitat operativa, de gestió i d’organització per fer front a les emergències. La seva infraestructura de mitjans humans i materials altament especialitzats els permeten donar suport amb garanties d’adequada gestió i resposta davant l’emergència i assumir la direcció dels equips d’intervenció en les situacions de crisi.

L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) aportarà el suport tècnic, material i formatiu necessari per als Bombers de la Generalitat. Aquesta aportació es traduirà en l’adquisició dels equipaments necessaris per tal de millorar la seguretat i eficiència en la gestió de les emergències, la formació especialitzada del personal de Bombers de la Generalitat. En la mateixa línia, i per tal que els equips d’intervenció disposin de coneixements específics de l’entorn portuari, s’autoritzarà l’accés al Port i la realització de pràctiques dins del recinte. D’altra banda s’assumirà un compromís d’inversions de 150.000€ a l’any destinats a l’adquisició d’equipament especialitzat d’intervenció que s’adeqüi a la tipologia de riscos específics propis de la zona de servei marítim-terrestre del Port de Tarragona.

 

Port de Tarragona