El Tribunal Suprem ordena a Tele5 que cessi «immediatament» d’emetre ‘Pasapalabra’ per problemes de drets d’emissió

La cadena Telecinco haurà de cessar immediatament l’emissió del concurs «Pasapalabra» després que el Tribunal Suprem hagi confirmat la sentència de l’Audiència Provincial de Madrid i hagi rebutjat el seu recurs en relació al litigi que mantenia amb la productora britànica ITV pels drets de emissió.

El Tribunal Suprem, segons la sentència notificada aquest dimarts, ratifica així la sentència del Jutjat del Mercantil de febrer de 2014 que condemnava a Mediaset, titular de la cadena Telecinco, a «cessar immediatament, quedant a més prohibida de reprendre en el futur, l’emissió , edició, producció, reproducció, comunicació pública, distribució, transformació i tota i qualsevol altra forma d’explotació, per si oa través de tercers, del programa «Pasapalabra» «.

També prohibia l’emissió de «qualsevol altre programa de televisió que tingui un format idèntic o similar al del programa» Pasapalabra «o que contingui aquesta denominació.

Mediaset va demandar al desembre de 2010 a ITV i va demanar que s’anul·lés l’acord subscrit entre les dues companyies, pel que la segona va concedir una llicència a la segona dels drets de producció i emissió a Espanya de «Pasapalabra», en considerar que la britànica no era titular dels drets de format necessaris per a la producció i emissió del programa ni dels drets sobre el seu títol.

Per la seva banda, ITV va al·legar que Mediaset havia incomplert aquests acords i que la seva emissió a Telecinco durant diversos anys havia infringit els drets de propietat intel·lectual que la britànica tenia sobre el format i el títol d’aquest programa, de manera que va exercitar accions de cessació, prohibició, remoció i indemnització.

El Jutjat Mercantil número 6 de Madrid va declarar que Mediaset havia incomplert els acords subscrits amb ITV i que l’ús per Mediaset del format i del títol del programa constituïa una vulneració dels drets que ITV ostentava sobre un i altre. Per això, va condemnar a Mediaset a cessar en la seva conducta, amb prohibició de reprendre-en el futur, i a remoure els seus efectes. També va condemnar a Mediaset a indemnitzar ITV.

Una sentència que va ser recorreguda davant l’Audiència Provincial de Madrid, que va condemnar a Mediaset a indemnitzar ITV pels perjudicis soferts per l’incompliment dels acords subscrits.

La sentència de l’Audiència Provincial va ser recorreguda al seu torn per Mediaset davant del Tribunal Suprem, que ara l’ha confirmat.

El recurs de cassació va ser admès exclusivament en relació amb una de les qüestions plantejades per Mediaset, que qüestionava la possibilitat que ITV pogués reclamar a Telecinco indemnitzar-en l’import dels guanys obtinguts com a conseqüència de l’ús del format i la denominació «Pasapalabra» ( incloent les vendes de «merchandising») des l’1 d’agost de 2012, ja que ITV només explota el seu format mitjançant llicència.

L’alt tribunal ha aplicat la directiva de drets de propietat intel·lectual i el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola per determinar que la indemnització pels beneficis obtinguts per Mediaset és procedent encara que el titular dels drets, ITV, no exploti directament el format televisiu.

I recorda que aquesta modalitat de rescabalament no és pròpiament indemnitzatori sinó que el que busca és evitar que quedi en el patrimoni de l’infractor -Mediaset- el benefici patrimonial aconseguit amb la infracció.

El Jutjat del Contenciós condemnar a Mediaset a pagar ITV la quantitat de 5.400.000 Euros amb relació al Contracte «Pasapalabra Heads of Agreement», pagament que va ratificar l’Audiència Provincial, que va determinar també indemnitzar la britànica des de febrer de 2010 amb 454.218 , 99 euros, així com la quantitat de 1.106.000 euros per altres conceptes

Port de Tarragona