Neix el quart major grup automobilístic en el món després de la fusió entre Fiat-Chrysler i Peugeot-Citroën

Fiat-Chrysler i Peugeot-Citroën han signat avui un acord vinculant que facilita la fusió de les seves empreses a l’50/50 per tal de consolidar-com a quart fabricant mundial de el sector de l’automoció per volum i el tercer per ingressos. De la combinació proposta sorgirà un líder d’el sector amb la capacitat de gestió, els mitjans, recursos i escala necessaris per capitalitzar amb èxit les oportunitats que ofereix la nova era de mobilitat sostenible.

Amb la combinació de fortalesa financera i capacitat de l’entitat fusionada, aquesta quedarà perfectament posicionada per oferir solucions de mobilitat innovadores, netes i sostenibles tant en entorns de creixent urbanització com a les zones rurals de tot el món. Els avantatges obtingudes per l’eficiència derivada dels majors volums, així com de la unificació de les qualitats i competències de les dues empreses, donaran pas a una nova empresa capaç d’oferir a tots els seus clients productes, tecnologies i serveis de primera, i de respondre amb més agilitat a l’canvi que s’està produint en aquest sector profundament exigent.

L’empresa fusionada obtindrà unes vendes anuals de 8,7 milions de vehicles, ingressos per un valor aproximat de 170.000 milions d’euros [1], uns resultats d’explotació superiors a 11.000 milions d’euros [2] i un marge operatiu de l’6,6 %, tot això resultant només de l’agregació dels resultats de 2018 [3]. El potent balanç general combinat implica una gran flexibilitat financera i àmplia capacitat de maniobra per a l’execució de plans estratègics i inversió en noves tecnologies al llarg de tot el cicle.

L’entitat fusionada tindrà una presència global equilibrada i rendible i una cartera de marques emblemàtiques altament complementàries que abasten tots els grans segments, des de turismes de luxe, premium i generalistes, fins SUV, camionetes i vehicles comercials lleugers. Això estarà recolzat per la força de FCA a Amèrica del Nord i Llatinoamèrica, i per la sòlida posició de Groupe PSA a Europa. El nou Grup tindrà molt més equilibri geogràfic, ja que el 46% dels ingressos provindrà d’Europa i el 43% d’Amèrica del Nord, segons les dades agregades de cada empresa en 2018. La combinació oferirà a la nova empresa l’oportunitat de remodelar l’estratègia en altres regions.

Port de Tarragona