Madrid preveu medicalitzar hotels i residències geriàtriques per afrontar el coronavirus

Empleats del servei de neteja del Metro de Madrid desinfectant un dels vagons.


El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciat un pla estratègic per lluitar contra el coronavirus que inclou, entre d’altres, la previsió de medicalitzar hotels i residències geriàtriques. Dins de les directrius del pla també es preveu la possibilitat d’agrupar sota un sol comandament tots els mitjans sanitaris de la comunitat, tant públics com privats, o de deixar de fer la prova a les persones que presentin símptomes lleus. En paral·lel, Ruiz Escudero ha reiterat que una bona mesura per minimitzar el risc de contagi i propagació del virus és quedar-se a casa. El pla estratègic inclou 200 mesures.
La Comunitat ha creat un sistema centralitzat d’Unitats de Cures Intensives per assolir el miler de llits dirigits a pacients amb aquest tipus de necessitats. D’altra banda, les residències geriàtriques es medicalitzaran per tal que si hi ha persones grans infectades puguin ser ateses al mateix lloc.

Pel que fa als canvi en les proves, no es faran per confirmar el diagnòstic en pacients amb símptomes lleus, als quals s’aplicarà un diagnòstic clínic. Des de la Comunitat de Madrid s’indica, doncs, que quan un pacient té pocs símptomes ha de quedar-se a casa.

Altres mesures que s’han pres són duplicar la plantilla per atendre el telèfon 900 102 112, mentre que les asseguradores han acordat que eliminaran de forma temporal la clàusula de rescissió de pòlissa en cas de pandèmia.

Finalment, Telemadrid i Onda Madrid esdevindran canals de servei d’informació actualitzada i especialitzada en el coronavirus.

La plantilla sanitària de la Comunitat s’ha reforçat amb més de 1.700 professionals, segons indica el govern autonòmic. També s’han suspès o ajornat les cirurgies programades, les consultes externes no preferents, les proves diagnòstiques no preferents i els ingressos programats.

Port de Tarragona