Mossos i metges quedaran sota les ordres de l’Estat

El text situa la policia catalana i els cossos locals sota les "ordres directes" del ministre de l'Interior

arxiu

L’esborrany del decret d’estat d’alarma que està a la taula del Consell de Ministres preveu que tots els treballadors públics de totes les administracions, així com les «autoritats civils», estiguin sota les «ordres directes» del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per fer front a la crisi pel coronavirus. El text fa una especial referència als professionals sanitaris. Les administracions autonòmiques i locals, però, mantindran la gestió dels serveis sanitaris dins de les seves competències i assegurant un «funcionament adequat en tot moment». A més, en el cas dels Mossos d’Esquadra, s’estableix que quedaran sota les ordres del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. També es podrà requerir l’actuació de les forces armades.

En el cas dels Mossos d’Esquadra i les policies locals, l’esborrany preveu que les comissions de seguiment i coordinació de la Junta de Seguretat estableixi «els mecanismes necessaris per assegurar» l’establert pel decret. Segons el text, els mossos i policies locals quedaran sota les ordres del ministre en el que «sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs», i se’ls podrà imposar «serveix extraordinaris per la seva durada o naturalesa».

Pel que fa a l’àmbit sanitari, l’esborrany estableix que «totes les autoritats de les administracions públiques» del territori espanyol, «i en particular les sanitàries», així com els funcionaris i treballadors al seu servei, quedaran sota les ordres del ministre de Sanitat, Salvador Illa, quan «sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs».

Segons l’esborrany, aquesta mesura en l’àmbit sanitari ha de possibilitar una «millor distribució en el territori de tots els mitjans tècnics i personals» segons les necessitats que hi hagi en cada moment per fer front a la crisi sanitària provocada pel coronavirus.

Intervenir centres sanitaris privats i indústria farmacèutica

El ministre de Sanitat també podrà impartir ordres per assegurar el proveïment del mercat i el funcionament dels serveis als centres de producció afectats per la falta de productes necessaris per a la protecció de la salut pública. Illa també podrà intervenir temporalment indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa. Això inclou els centres sanitaris de titularitat privada i també la indústria farmacèutica.

A més, el ministre també tindrà la facultat de requisar temporalment tot tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries en els casos que calgui per a una adequada protecció de la salut pública en el context de la crisi sanitària actual.

Sota la direcció de Sánchez i quatre ministres

L’esborrany de decret de l’estat d’alarma que està sobre la taula del Consell de Ministres extraordinari preveu que les funcions contemplades en el mateix estiguin sota la direcció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de quatre ministres: Defensa, Interior, Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Sanitat. La resta d’àrees que no formen part d’aquests ministeris concrets quedaran totes sota la competència del ministre Salvador Illa. Tots ells seran autoritats competents.

Els ministres designats com a autoritats competents delegades poden dictar els acords, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que siguin necessaris per garantir els serveis, ordinaris o extraordinaris, per protegir les persones, bens i llocs. Ho poden fer d’ofici o per sol·licitud motivada de les autoritats autonòmiques i locals. No caldrà tramitar cap procediment administratiu.

Port de Tarragona