El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona dona més de 100.000 euros per ajudar els lletrats afectats pel confinament

L'ICAB també ha ajornat el pagament de les quotes col·legials

Pol Solà/Barcelona.– La Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha decidit ajornar per a tots els seus col·legiats, a causa del confinament, el pagament de la quota corresponent al mes d’abril i la possibilitat que les persones col·legiades que es troben en una situació de vulnerabilitat puguin suspendre la quota tres o sis mesos. A més, destinarà 100.000 euros per ajudar els lletrats que es troben en una situació delicada, ja sigui per malaltia o altres causes i se’ls ofereix ajuda econòmica de caràcter temporal o mitjançant la prestació de qualsevol mena de servei, i requerirà de l’existència i acreditació d’un estat de necessitat del possible beneficiari o beneficiària.

Els col·legiats de l’ICAB poden sol·licitar fins al 6 d’abril l’ajornament de les quotes dels mesos d’abril a juny de 2020, mentre que per a aquelles persones col·legiades que vulguin suspendre-les durant sis mesos podran sol·licitar-ho fins al 8 d’abril. Cal assenyalar que la Junta de Govern podrà acordar l’exempció de pagament de la totalitat o part de les quotes prorrogades als col·legiats que s’hagin acollit a l’ajornament d’un semestre de les quotes, una vegada transcorregut el termini d’ajornament i acreditades les circumstàncies de necessitat.

Port de Tarragona