El jutjat Contenciós de Barcelona no ratifica la quarantena obligatòria acordada per l’ajuntament de Mataró

Afirma que no existeixen competències locals per limitar un dret fonamental, però sí que considera que el te la Generalitat

El jutjat Contenciós 12 de Barcelona no ha ratificat les mesures aprovades per l’Ajuntament de Mataró que acordaven ordenar a unes persones la mesura d’aïllament i quarentena obligatòria en el seu domicili o lloc designat per l’autoritat sanitària en estar afectats per SARS-Cov19 per un temps de 14 dies o fins que deixin de ser un risc per la salut pública.

La magistrada afirma que no hi ha cap article que otorgui competències als ents locals per acordar mesures que limitin els drets fonamentals sobre les persones, amb finalitat de protecció de la salut pública. «Ni la Llei de Bases del Règimen Local, ni l’Estatut d’Autonomia atribueixen tampoc als municipis la competència per adoptar aquesta mesura, afirma el jutjat.

«Por el contrario, el artículo 162.3 b) del Estatuto de Autonomía de Cataluña sí atribuye competencia a la Generalitat para la ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución de las medidas y las actuaciones destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.»

Per tant: «No ha lugar a la ratificación judicial de la medida de aislamiento y cuarentena obligatoria acordada por el Alcalde del Ayuntamiento de Mataró en el Decreto 4982/2020 de 21 de julio», cita textualment la interlocutòria del jutjat Contenciòs.

Port de Tarragona