CaixaBank tindrà el 74,2% de el nou grup i Bankia el 25,8% restant

Seu de CaixaBank a la Diagonal barcelonesa. / GM

CaixaBank tindrà inicialment el 74,2% de el nou grup fruit de la seva fusió amb Bankia, que posseirà el 25,8% restant, després de l’equació de bescanvi que figura a l’acord assolit aquest dijous per els consells d’administració de les dues entitats.

CriteriaCaixa, entitat controlada a el 100% per la Fundació Bancària «la Caixa», es mantindrà com a accionista de referència de la nova CaixaBank amb al voltant de l’30% de l’accionariat, mentre que el FROB arribarà al 16,1%.

Tot això després que els consells d’administració de les dues entitats hagin aprovat la fusió per absorció de Bankia per CaixaBank, amb una equació de bescanvi de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia, segons han informat a la Comissió Nacional de l’Mercat de Valors (CNMV).

El preu pactat inclou una prima de el 20% sobre l’equació de bescanvi a tancament de l’3 de setembre, abans de la comunicació a el mercat de l’existència de negociacions sobre l’operació.

A més, suposa una prima de el 28% sobre la mitjana d’equacions de bescanvi dels últims tres mesos.

Si es considera el nombre total d’accions en circulació de Bankia que podrien acudir a l’intercanvi, el màxim d’accions de CaixaBank a emetre per atendre el bescanvi és de 2.079,2 milions de títols de CaixaBank d’un euro de valor nominal cadascuna d’elles ; xifra que podria ajustar-se en funció de l’autocartera.

L’estructura accionarial de l’entitat combinada es completa amb un 54% de «free float», això són les accions cotitzades en el mercat de valors, el 37% correspon a inversors institucionals i el 17%, a l’mercat minorista.

Morgan Stanley i Rothschild, assessors financers de CaixaBank i Bankia, respectivament, van concloure ahir que el tipus de canvi proposat és «raonable» des d’un punt de vista financer i en les condicions actuals de mercat.

La nova entitat, que mantindrà la marca CaixaBank, serà el banc de referència a Espanya amb més de 20 milions de clients, una quota en crèdits i dipòsits de el 25% i 24%, respectivament, i una presència geogràfica «diversificada i equilibrada», segons destaquen.

José Ignacio Goirigolzarri serà el president executiu d’aquest nou gegant amb més de 664.000 milions d’actius, mentre que Gonzalo Gortázar ocuparà el càrrec de conseller delegat.

Junta general al novembre

Un cop completat el procés de «due diligence» per les dues entitats i aprovat el projecte de fusió per part dels consells d’administració, ara falta l’aprovació per part dels dos consells dels informes de fusió, així com de les juntes generals d’accionistes , previstes per al mes de novembre.

I és que la fusió s’espera tancar durant el primer trimestre del 2021, un cop rebudes totes les autoritzacions reguladores pertinents, entre elles la de l’Ministeri d’Afers Econòmics i la de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Port de Tarragona