Comença a Barcelona el judici contra Lidl per la presumpta vulneració de patent de la «Thermomix» en la venda del seu robot de cuina

Moisès Peñalver.– Avui comença al jutjat Mercantil número 5 de Barcelona un judici contra la cadena de supermercats Lidl, demandada per la firma Vorwerk & Co. Interholding GMBH. Aquest grup és el titular de la patent espanyola de la coneguda Thermomix, validació de la Patent Europea EP 1 269 898, que porta per títol “Màquina de cuina”, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Vorker considera que la seva patenta està sent vulnerada pels supermercats Lidl, a conseqüència de la importació i comercialització a Espanya del robot de cuina denominat “Monsieur Cuisine Connect”, amb la marca Silvercrest.  Exercita així una acció de violació de la seva patent i una petició d’indemnització de danys i perjudicis del 10% sobre l’import brut de la xifra de ventes del producte presumptament infractor.

La part demandada és la mercantil Lidl Supermercats S.A.U., que comercialitza a Espanya aquest robot de cuina “Monsieur Cuisine Connect”. Per la seva part, Lidl nega que el seu producte infringeixi la mencionada patent i, a més, dirigeix a la seva vegada demanda enfront Vorwerk sol·licitant la declaració de nul·litat de la patent EP 898 per falta de novetat, per falta d’activitat inventiva i per addicció de matèria.  També manifesta la improcedència de la pretensió de rescabalament de l’actora.

Port de Tarragona