La Policia recupera a una subhasta a Madrid un document jurídic gravat en bronze d’època de l’Imperi Romà


La Policia Nacional ha recuperat a Madrid un
document jurídic únic realitzat en bronze amb més de 2000 anys d’
antiguitat. La peça, localitzada gràcies a el rastreig dels agents a Internet,
és un important document jurídic romà, decret imperial de l’emperador
Tiberi, que regulava els privilegis i el finançament dels soldats i els
veterans, promulgat immediatament després de la mort de Cèsar
August. La placa epigràfica de bronze d’origen romà va ser trobada quan
anava a ser subhastada per una sala de subhastes de la capital.

Botiga d’antiguitats de Sevilla

La investigació va començar quan els agents van localitzar una significativa
peça romana quan realitzaven tasques de rastreig a la web que anava a ser
subhastada a Madrid. En les primeres indagacions, els agents van descobrir
que la placa arqueològica havia estat adquirida pels actuals propietaris en
una botiga d’antiguitats de Sevilla. El propietari de l’establiment no tenia
la documentació que avalés la seva procedència legal.
A més, després de diverses indagacions els investigadors van constatar que la peça de bronze no havia estat inclosa en l’inventari de béns arqueològics que estableix la Llei de Patrimoni Històric.

La placa de bronze és un important document jurídic romà, ja que
la presència a la península ibèrica de tal tipus de documents, d’enorme
transcendència legal, històrica i arqueològica, resulta escassa. Així mateix, s’ha pogut determinar que es tracta d’un decret imperial de l’emperador Tiberi que regulava els privilegis i el finançament dels soldats i els veterans
que havia estat promulgat immediatament després de la mort de Cèsar
August.

Després de la investigació duta a terme, l’autoritat judicial va acordar la intervenció cautelar de la placa de bronze i va sol·licitar la col·laboració de la Subdirecció General de Protecció de l’Patrimoni Històric de el Ministeri de Cultura, per la designació de tècnics que portessin a terme els estudis oportuns de la placa i se li donés la destinació definitiva més adequat.

Port de Tarragona