La Policia Portuària de Tarragona incorpora un patró internacional de visibilitat en els vehicles d’emergència

Foto: comunicació Port Tarragona

La Policia Portuària de Tarragona ha incorporat als seus vehicles d’emergències el patró europeu de colors d’alta visibilitat pels vehicles d’emergència del Port, tant els policials com els de bombers. Aquest patró es caracteritza per tenir un alt impacte visual immediat amb l’objectiu de permetre una millor identificació i localització dels serveis d’emergències, informa l’organisme.

Aquest disseny, conegut com a «Battenberg» distribueix els colors en forma d’escaquer d’alta visibilitat utilitzant principalment als laterals dels vehicles de serveis d’emergències. El Port Tarragona també ha millorat aquest disseny en l’ambulància que treballa dins del recinte portuari.

El model visual ‘Battenberg’ és un patró que en els darrers anys també han adoptat altres ports estatals com Santander, Cartagena o Alacant, fet que està permetent una certa harmonització en la identificació del cos policial del sistema general de ports, a través d’una retolació que segueix una normativa, unes bases, unes mides i uns manuals d’adequació generals per a tothom.
El sistema ‘Battenberg’ es va desenvolupar en la branca d’investigació de la policia del Regne Unit a la dècada dels noranta, a causa del gran volum d’accidents en els quals es veien involucrats vehicles policials per la seva baixa visibilitat. El disseny es compon d’una alternança de rectangles o quadrats reflectants i absorbents a la llum, creant de forma molt ràpida un impacte visual per a qui veu el vehicle i, així permetent la seva localització immediatament.

L’estudi revela una visibilitat de fins a 500 metres i cal remarcar que és un sistema de gran
utilització a les agències i serveis d’emergències del Regne Unit, tot i que s’ha estès a
diversos països europeus, a Nova Zelanda i Hong Kong.

Port de Tarragona